פענוח מיפויים ובדיקות דימות משולבות – (הדמיה היברידית)

בדיקות מיפוי נערכות בכל תחומי הקליניקה: בכירורגיה, אונקולוגיה, רפואה פנימית, נוירולוגיה ואנדוקרינולוגיה ומאפשרות לרופא המטפל אבחון וגילוי מוקדם  

לאיתור המחלה , מידת מעורבותה והכוונתה לטיפול הספציפי בחולה נעשית תוך שיחת ייעוץ וקבלת אנמנזה  ובדיקת החולה כחלק מהייעוץ.