ייעוץ, באבחון ופענוח – יוד רדיואקטיבי

בתחום מחלות בלוטת המגן – פעילות יתר או סרטן למשל, החולה עובר אבחון וטיפול רב תחומי (אנדוקריני, כירורגי ואיזוטופי עם יוד) כשמדובר בטיפול משלים ביוד -רדיואקטיבי, לאחר ניתוח להסרת הבלוטה, נדרשת הכוונת החולה והכנתו לטיפול הנעשית בייעוץ זה.

כמו כן לטיפול ייחודי זה נדרשות בדיקות ומיפויים ברפואה גרעינית לקביעת מינון היוד, ולאחריו הדרכה לבידודו הסביבתי של החולה לפרק זמן מתאים.

תחום טיפולי מורכב זה אינו מוכר היטב לרופאים שאינם עוסקים ברפואה גרעינית.

החולה דואג ומוטרד מהעדר מידע מדויק ולגבי השלכות הטיפול שאינן ברורות לו. זקוק ליד מקצועית מכוונת, מרגיעה, לקראת טיפולו  ולהובלתו לקבלת התוצאות היעילות מהטיפול.